Рубрика: Інформація про заклад

Інформація про заклад

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Морська хвиля» Черкаської міської ради – це навчальний заклад для дітей віком від 1,5 – 6 (7) років, заснований у 1967 році, належить до міської комунальної власності. З листопада 2008р. його очолює Перетятько Світлана Валеріївна.

Режим роботи груп закладу: 8.00-18.00.

В ньому функціонує 11груп, з них: 4 групи для дітей ясельного віку та 7 груп для дітей садового віку, в яких виховується більше 280 дошкільнят. Одна група працює з 7.30 до 18.00.

Гр. №

Рік життя

Кількість дітей

Вихователь

1

2-3-ій рік жит.

23

Доброволянська О.О. 

2

3-ій рік жит.

21

Євич Т.В.

Нікітіна Н.І.

3

2-3-ій рік жит.

21

Дунайська О.М., 

Панасенко Т.П.

4

3-ій рік жит.

21

Таченко Н. В., Овчаренко Н.В.

5

4-ий рік жит.

26

Сисенко А.М.,

Нікітіна Н.І..

6

5-ий рік жит.

31

Баранник С.А.,

Нікітіна Н.І.

7

6-ий рік жит.

32

Фуркало О.М.

Кедик Н.П.

8

6-ий рік жит.

30

Попова Т.М.

Панасенко Т.П.

9

5-ий рік жит.

31

Швидка Н.О.,

Нікітіна Н.І.

10

4-ий рік жит.

28

Нечаєва Л.В.,

Кедик Н.П.

11

5-ий рік жит.

31

Крайсвітня І.В.,

Овчаренко Н.М.

Навчально-виховний процес реалізують кваліфіковані працівники, які здійснюють особистісно-орієнтований підхід до вихованців, забезпечують умови для розвитку їх природної обдарованості, активності, самостійності.

Педагогічними кадрами дошкільний заклад № 43 на 2017 – 2018 навчальний рік укомплектовано повністю – 24 осіб: з них вихователів – 17 осіб.

П.І.Б. вихователя.

Oсвіта

Cтаж

Атест. кат.

Баранник С.А. Вища педагогічна

27

«спеціаліст вищої  категорії»
Фуркало О.М. Середня спеціальна

35

«спеціаліст»
Нечаєва Л.В. Середня спеціальна

31

Звання «вихователь-методист»
Ткаченко Н.В. Вища педагогічна    «спеціаліст»
Попова Т.М. Вища педагогічна

21

«спеціаліст першої  категорії»
Калашник І.А. Середня спеціальна

28

«спеціаліст»
Швидка Н.О. Середня спеціальна

11

«спеціаліст»
Нікітіна Н.І. Середня спеціальна

19

«спеціаліст»
Доброволянська О.О. Середня спеціальна

20

«спеціаліст»
Сисенко А.М. Середня спеціальна

9

«спеціаліст»
Дунайська О.М. Вища педагогічна                    5 «спеціаліст»
Панасенко Т.П. Середня спеціальна

35

«спеціаліст»
Овчаренко Н.М. Середня спеціальна

7

«спеціаліст»
Крайсвітня І.В. Вища педагогічна                    8 «спеціаліст»
Кедик Н.П. Середня спеціальна

7

«спеціаліст»
Євич Т.В.  Середня спеціальна  2  «спеціаліст»

Кваліфікаційний рівень вихователів

Освіта

Стаж роботи

Атестаційна категорія

Вища педагогічна – 3 ос.З них:«Вища дошк.» – 0 ос.  Початк. класи – 1 ос.  Математика – 2 ос.Середня спец. –11 осіб 

 

До 5-ти років – 2ос.До 10-ти років – 7 ос.До 20-ти років – 3 ос.Після 20-ти років –5 ос. “Спеціаліст вищої категоріі” – 1 особа«Спеціаліст першої категорії» – 1 особаЗвання «вихователь-методист» – 1 особа«Спеціаліст» – 14 осіб

 

 

П.І.П. та посада

Освіта

Стаж роботи

Атестаційна категорія

Перетятько С.В. (завідувач закладом) Вища дошкільна

25

 
Вовк О.П. (вихователь-методист) Вища дошкільна

37

«спеціаліст вищої категорії»
Нікітченко О.В. (музичний керівник) Вища  спеціальна

22

«спеціаліст першої категорії»
Серебрякова М.Г. (музичний керівник) Середня спеціальна

24

«спеціаліст»
Ноздратенко Т.Б. (інструктор з фізкультури) Вища  спеціальна

26

«спеціаліст вищої категорії»
Борсук Л.Л.(музичний керівник) спеціальна 32

«спеціаліст»


Нашими досягненнями є:
високий рівень підготовки дітей до навчання в школі, розвиток фізичних можливостей дітей засобами ігрових видів спорту: хокею на траві, шашкових турнірів, баскетболу,  безкоштовна гурткова робота, неодноразові перемоги в міських та обласних виставках наочно-дидактичних посібників та ігрового матеріалу. Вихователі в своїй роботі використовують оздоровчі технології:  точковий масаж, пальчикова гімнастика, музикотерапія.У дошкільному закладі створено сучасні матеріально-технічні умови, кваліфіковані кадри забезпечують дітям високий рівень емоційно-особистісного, інтелектуального, фізичного, екологічного, художньо-естетичного розвитку дошкільників.

Положення про раду дошкільного навчального закладу /ясла-садок/ комбінованого типу № 43 „Морська хвиля ” Черкаської міської ради

 Положення про раду дошкільного навчального закладу /ясла-садок/ комбінованого типу № 43  „Морська хвиля ” Черкаської міської ради

 1. Загальні положення

1.1.  Відповідно до пункту 46 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, у дошкільних навчальних закладах на загальних зборах (конференції) обирають раду навчального закладу, її членів і голову.

1.2.  Рада дошкільного навчального закладу (далі – рада) — це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.3.  У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим Положенням та Статутом ДНЗ.

1.4.  Дане Положення розроблено відповідно до Типового положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказам МОН України 27.03.2001 р. № 159.

 Мета, завдання і принципи діяльності ради дошкільного навчального закладу

2.1.  Метою діяльності ради є:

—    сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

—   об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості щодо розвитку дошкільного навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

—  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління дошкільним навчальним закладом;

—    розширення  колегіальних  форм  управління  навчальним  закладом;

–  підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 • Основними завданнями ради є:

—   підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю;

—  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку дошкільного навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

—    формування виховного середовища;

—    створення належного педагогічного клімату в дошкільному закладі;

— сприяння духовному, фізичному розвитку дітей та набуття ними соціального досвіду;

—  підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

—     сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей;

—  ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості дошкільної освіти;

—   зміцнення партнерських зв’язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада дошкільного навчального закладу діє на засадах:

—    законності, гласності;

—    колегіальності  ухвалення  рішень;

—    добровільності і рівноправності членства.

 З.Структура ради дошкільного навчального закладу

та  організація   її   діяльності

3.1.  Обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень на загальних зборах (конференції), що проводяться на початку навчального року. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.2.  На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

3.3.  Рада працює за планом, що затверджується на першому засіданні новообраної ради. 

Кількість засідань визначається їхньою доцільністю.

3.4.  Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради.  Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути завідувач дошкільного закладу та його заступники.

3.5.  Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи завідувача дошкільним навчальним закладом, власника (засновника), а також членами ради.

3.6.  Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою.

3.7.  Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8.  Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9.  Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту дошкільного навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють.

3.10. У разі незгоди адміністрації дошкільного навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До    складу    комісії    входять    представники    органів    громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ДНЗ.

3.11 .Рада навчального закладу:

—   організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

—  розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;

—  заслуховує питання організації харчування у дошкільному навчальному закладі;

—  розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи дошкільного закладу;

— разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

—  розробляє, переглядає, при потребі вносить зміни в положення про раду дошкільного закладу з дотриманням чинного законодавства України про освіту;

—   розглядає питання здобуття обов’язкової дошкільної освіти;

—   сприяє педагогічній освіті батьків;

— вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

3.12.Статутом дошкільного навчального закладу можуть визначатись й інші повноваження ради закладу, що не суперечать чинному законодавству.

У 2017-2018 навчальному році до ради входять:

Голова ради – Гусаченко К.О.

Заступник – Власенко І.В.

Секретар – Крайсвітня І.В.

Члени ради від батьків: 

група №1 – Вовк Ірина Сергіївна

група №2 – Олійник Оксана Григорівна

група №3 – Колбасенко Аліна Михайлівна

група №4 – Побиванець Світлана Сергіївна

група № 5 – Охріменко Світлана Олександрівна

група №6 – Шемет Ірина Анатоліївна

група №7  – Гусаченко Костянтин Олександрович

група №8 – Ходзіцька Олеся Володимирівна

група №9 – Лопушко Юлія Миколаївна

група №10 – Тітова Тетяна Сергіївна

група №11–  Крайсвітня Алла Вікторівна

Простибоженко-Даниляка Катерина Пилипівна

Члени ради від педагогічного колективу

 1. Перетятько Світлана Валеріївна
 2. Вовк Ольга Петрівна
 3. Доброволянська Олена Олександрівна
 4. Євич Тетяна Вікторівна
 5. Дунайська Оксана Миколаївна
 6. Ткаченко Наталія Володимирівна
 7. Сисенко Альона Михайлівна
 8. Баранник Світлана Анатоліївна
 9. Фуркало Ольга Миколаївна
 10. Попова Тетяна миколаївна
 11. Нечаєва Людмила Василівна
 12. Швидка Наталія Олександрівна 

План роботи ради дошкільного навчального закладу /ясла-садок/  комбінованого типу № 43 «Морська хвиля»  Черкаської міської ради на 2017 – 2018 навчальний рік

Зміст Термін виконання Відповідальний
1. 1.1.               Затвердження плану роботи на навчальний рік

1.2.               Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Протипожежна безпека.

1.3.               Підготовка закладу до 2017-2018 н.р. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу /скласти проект проведення робіт в 2018 р./

1.4.                Основні завдання  діяльності педколективу в контексті завдань Базового компоненту   дошкільної освіти.  

1.5.               Законодавче забезпечення прав дітей  в Україні.

Вересень  2017 р. Завідувач  ДНЗ

Голова ради закладу

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

2. 1.1.     Виконання вимог Інструкції з

           організації харчування дітей.

           Аналіз харчування дітей.

1.2.            Аналіз відвідування дітьми дошкільного закладу за 9,10,11 місяці поточного року.

1.3.            Підготовка до Новорічних свят

1.4.            Звіт про використання бюджетних та позабюджетних коштів.

       Грудень

2017 р.

Завідувач  ДНЗ

Голова ради закладу

3. 1.1.   Кошторис 2018 року. Використання   бюджетних та позабюджетних коштів.

1.2. Затвердження плану заходів по підготовці до нового навчального року.

1.3. Співпраця з громадськими організаціями.

Лютий

2018 р.

Завідувач  ДНЗ

Голова ради закладу

4. 1.1. Організація оздоровлення дітей влітку.

1.2. Виконання заходів підготовки до                 нового навчального  року. Використання бюджетних та позабюджетних коштів.

1.3.             Результати діяльності педколективу за навчальний рік в контексті завдань Базового компоненту   дошкільної освіти.  

Квітень

2018 р.

.

Завідувач  ДНЗ

Голова ради закладу

 

 

 

Вихователь-методист

 

Напрямки діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу №43 «Морська хвиля» на 2017 – 2018 н. р.

1. Продовжити роботу над реалізацією в  дошкільному закладі ключових ідей освіти для сталого розвитку. Сприяти формуванню у дошкільників первинних компетенцій  ресурсозберігаючої  поведінки.

       2. Спрямувати зусилля педагогів на  набуття дошкільниками  життєвих компетенцій  у  різних видах діяльності,  зокрема трудової.  Формувати основні особистісні якості засобами предметно-практичної діяльності, як запоруки успішного входження малюка у світ праці  та  ефективного чинника  реалізації  завдань трудового виховання дітей дошкільного віку.

       3.  Продовжувати роботу над створенням сприятливих умов для активного впровадження в освітній процес  педагогічних інновацій, пріоритетності принципу активності дитини в  здобутті знань для формування особистості  дошкільника як активної, ініціативної, самодостатньої, здатної вчитися упродовж життя.